• kineski
  • Niz infracrvenog modula za mjerenje temperature